|

SOK Kiinteistöässä

SOK Kiinteistöässä on maanlaajuinen toimija, joka tuottaa kiinteistöpalveluita Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan kiinteistöihin. Toiminta-alueeseen kuuluu mm. hotelleja, suuria marketteja sekä pienempiä lähikauppoja.

Adairin valvomo-ominaisuus on saatu joustavasti räätälöityä kohteen ominaisuuksien ja  tarpeiden mukaiseksi. Valvomosta tekee helppokäyttöiseksi sen loogisuus, sillä tarvittava data löytyy järjestelmästä vaivattomasti.

Rakennusautomaatiojärjestelmien liittäminen Adairin valvomoon on sujunut erittäin hyvin. Sovituista aikatauluista on pidetty kiinni ja kohteiden valmistumisesta on tiedotettu kattavasti kaikille asianosaisille. Asennuksen jälkeiset toimintakokeet suoritettiin perusteellisesti oikeissa olosuhteissa ja yhteistyö oli sujuvaa. Myös ääritapauksien varalta olemassa olevat prosessit testattiin läpi, jotta niiden toiminnasta saatiin varmuus. Huoltomme on saanut Adairin järjestelmään käyttöopastukset sovitusti ja lisäkoulutusta on järjestetty tarvittaessa.

Adairin käyttöönoton myötä olemme saaneet karsittua pois kiinteistöjen muita etäyhteystapoja, joten etäyhteydet kohteisiin ovat yksinkertaistuneet.

Kiinteistöhuoltomme pääsee kätevästi kannettavilta tietokoneilta sekä mobiililaitteilta kiinni kohteiden rakennusautomatiikkaan. Se antaa tarvittavaa dataa etukäteen, kun tilanne vaatii toimenpiteitä kiinteistössä. Järjestelmää hyödynnetään myös huollon päivystyskäytössä, jolloin päivystäjä pääsee tarkastamaan kohteen olosuhteet kotoa käsin hälytyksen tullessa. Tämä vähentää turhia käyntejä, sillä päivystäjä voi arvioida käyntitarpeen ja sen akuuttiuuden annetun tiedon pohjalta.

Omat käyttökokemukseni Adairin valvomosta ovat olleet hyvät. Energiankulutusta on saatu pienennettyä olosuhteista tinkimättä. Myös etäyhteyksien tietoturva on palveluntuottajan hoidossa ja se pidetään kunnossa. Voin kaiken kaikkiaan suositella Adairin valvomoa.

Adairin valvomo-ominaisuus on saatu joustavasti räätälöityä kohteen ominaisuuksien ja tarpeiden mukaiseksi. Valvomosta tekee helppokäyttöiseksi sen loogisuus, sillä tarvittava data löytyy järjestelmästä vaivattomasti.​

Jarmo Mäkinen
Energia-asiantuntija, SOK Kiinteistöässä

  • JÄRJESTELMÄ ON LOOGINEN
  • ETÄYHTEYSTAVAT OVAT HELPOTTUNEET
  • TIETOTURVA ON YHTEYKSISSÄ KUNNOSSA
  • HUOLELLISILLA TOIMINTAKOKEILLA VARMISTETTIIN PROSESSIEN TOIMIVUUS

Samankaltaiset artikkelit