Etäseurantaa mistä tahansa

Adairilla saat etäyhteyden ja pystyt ohjaamaan järjestelmää – olit sitten missä tahansa. Tarvittaessa saat jatkohälytykset viestitse suoraan puhelimeesi tai sähköpostiisi. Etäkäyttö on turvallista ja varmaa, sillä järjestelmällä on turvalliset VPN-yhteydet kohteisiin. Adairin palvelimet ovat ympärivuorokautisesti päivystetyssä konesalissa, joka sijaitsee Suomessa.

Historiatietoa selkeästi

Adair seuraa kiinteistön toimintoja ympärivuorokautisesti. Kerätty data esitetään Adairissa selkeästi ja tarvittaessa saat sähköpostiisi ajoitettuja raportteja. Trendien perusteella on helppo vertailla kulutuslukemia tai tutkia vikatilanteita.

Adair monimerkkivalvomo nostaa kiinteistösi pilveen.

Aika-asetusten ja säätimien ohjelmointi

Adairin kautta voit tehdä säätimien ja aika-asetuksien ohjelmointia etänä. Ohjelman käyttökokemus pysyy samana riippumatta kohteen laitemerkistä. Tästä syystä Adairia kutsutaan monimerkkivalvomoksi.

Adair monimerkkivalvo tulee kymmentä suosituinta Suomessa käytettyä laitemerkkiä.

Adairin käyttöliittymä on visuaalinen, jonka animoiduista symboleista ja numeerisista arvoista voi tehdä asetusarvon muutoksia ja ohjauksia. Eri väreillä on omat merkityksensä. Hiirtä liikuttamalla symbolin kohdalle saa lisätietoja asetuksista. Käyttöönotto on helppoa.

Aikaohjelmien hallinta on helppoa. Vihreä väri ilmaisee milloin aikaohjelma on päällä ja niitä voi muokata hiirtä liikuttamalla tai numeerisesti.

Selkeä käyttöliittymä skaalautuu näytön mukaisesti.
Aikaohjelmia voi venyttää tai määrittää numeerisesti.

Monenkirjavat hälytystarpeet

Hälytysten ohjelmoinnista saattaa tulla haastavia. Lähetäänkö ne isännöitsijälle, huollolle, vartiointiin vai kenelle? Entä miten kriittiset-, vika- ja huoltohälytykset ryhmitellään? Entä loma- ja päivystysajastukset. Tarvitaanko kenties jatkohälytyksiä ohjelmoida?

Adairissa on monipuoliset hälytysasetukset, joita voidaan lisäksi räätälöidä aina asiakastarpeiden mukaan.

Hälytysten hallinnalle on oma palvelu Adairissa.

Top-hälytykset ja hälytysten vasteajat

Kun kiinteistöön tai sen automatiikkaan tehdään muutoksia, sen seurauksena hälytysrajat ja muut asetukset myös muuttuu. Toiset muutokset ilmaantuu myöhemmin aiheuttaen toistuvia hälytyksiä. TOP-hälytysraportin avulla huolto löytää toistuvat turhat hälytykset ja voi tehdä niihin tarvittavat korjaukset.

Kiinteistöjen huoltosopimuksissa määritetään miten hälytyksiin reagoidaan. Onko sinulla kiinteistön haltijana tietoa miten niitä noudatetaan? Sovelluksesta saat raportin hälytyksen syystä ja ajankohdasta sekä milloin siihen on reagoitu. Milloin ja miten ongelma on ratkaistu.

Hälytysten vasteajat ja TOP-hälytysten avulla pysyt ajantasalla.

Sähköautojen nopea lisääntyminen on tuonut tarpeen latauspisteiden hallintaohjelmistolle

Adairin kautta voidaan hallita myös sähköautojen latauspisteitä. Käyttäjät voi valita vapaan latauspisteen ja käynnistää latauksen järjestelmään ohjelmoidulla RFID-kortilla. Käyttäjän vanhaa RFID-korttia voidaan hyödyntää palvelussa. Adairista nähdään kortinhaltijan laskutustiedot, jotka ohjelma toimittaa sovitulla tavalla laskutettavaksi. Sovelluksessa on toteutettu monia älykkäitä ratkaisuja.

Sähköautojen liittymä Adairissa.

Lämmitysten ennakointiin sääennustetietoja

Hitaasti lämpenevien pintojen lämmittämiseen voidaan ennakoida tulevia sääolosuhteita, kuten esimerkiksi lattialämmityksen, piha/katulämmityksen tai patteriverkoston lämmitykseen. Adair hakee automaattisesti sääennusteet ja ennakoi lämmitystarvetta sille asetettujen oletusasetusten mukaisesti, jolloin kohteiden muutokset pysyvät vakaina sääolosuhteista riippumatta.