Todellista tietoa mittauksilla.

Kaikkea ei voida havaita aistinvaraisesti. Adairilla saat selkeää dataa olosuhteista aistihavaintojen tueksi. Voit myös tarvittaessa kampittaa perusteettomat väitteet sisäilman laadusta varmalla tiedolla ja näytöllä.

Vapaus mitata missä tahansa

Olosuhdemittauksia voidaan tehdä niin kiinteillä asennuksilla, kuin myös siirrettävillä laitteilla. Kiinteillä asennuksilla Adair voidaan liittää olemassa olevaan järjestelmään saumattomaan yhteistyöhön. Jos kaipaat liikkumavaraa ja tietoa useammista tiloista, voit tehdä mittauksia myös siirrettävillä laitteilla, jotka eivät vaadi liitosta olemassa olevaan järjestelmään. Tällöin laitteet ovat vapaasti siirrettävissä eri tiloihin.

Molemmissa asennusvaihtoehdoissa saat datan helposti tulkittavissa muodoissa räätälöitynä raporttina, trendeinä sekä grafiikkakuvina. Laitteiston säädöt voidaan tehdä olosuhteiden mukaan, joten Adair mukautuu täydellisesti ympäristöönsä.

Mittaukset määräajalta

Joskus tarkka tieto halutaan vain tietyltä ajanjaksolta, esimerkiksi havaitun poikkeaman todentamiseen. Adairin voi myös vuokrata tarvittavalle ajalle. Tällöin se ei vaadi liitosta olemassa olevaan järjestelmään ja laitetta voidaan siirtää tilasta toiseen. Myös vuokrauksen aikana saadaan järeää dataa raportoinnin, trendien ja grafiikkakuvien muodossa.

Mittaustulosten kanssa ei tarvitse jäädä ihmettelemään, sillä meiltä saat tarvittaessa myös konsultointia sekä muutostyöt alakeskusohjelmiin olosuhteiden parantamiseksi.

Mitä Adairilla voidaan mitata?

  • Lämpötila
  • Kosteus
  • Hiilidioksidi
  • VOC ja TVOC
  • Ilmanpaine ja paine-erot
  • Pienhiukkaset PM1, PM2.5 ja PM10
  • Formaldehydi
  • Laskennallinen ilmanlaatulukema

p. 07 5325 8145  //  info@adair.fi  //  Lasimestarintie 9, 48600 Kotka