Älykästä tiedonkäsittelyä.

Adair kerää tietoa kiinteistön jokaisesta hetkestä monelta eri osa-alueelta. Saatua dataa voidaan myös analysoida, jolloin voit varautua myös huomiseen.

Ennakoiva tarkkailija

Adair seuraa kiinteistön toimintoja ja ilmoittaa poikkeavuuksista. Se ennakoi vikatilanteita ja ilmoittaa sinulle huollon tarpeesta etukäteen. Adairin kanssa laitteistosi on aina kunnossa.

Älä anna energian – sekä rahojesi – valua hukkaan. Adairilla saat kattavan raportoinnin energian kulutuksesta, jolloin saat myös ympäristölle arvokasta tietoa kiinteistön toiminnasta.

Datan analysointia Adairin kautta..

Tekoäly pureutuu syvälle

Adair hyödyntää analytiikassa yhteistyökumppanin tekoälyä, jonka avulla saadaan datasta tietoa kun sen arvoja ja poikkeavuuksia vertaillaan pidemmällä aikavälillä. Sovellus saattaa ilmoittaa esimerkiksi yhtäaikasesta lämmityksestä ja jäähdytyksestä tai vikaantuvia laitteista jotka antavat poikkeavia arvoja yms. Analytiikan avulla optimoit isotkin kokonaisuudet tekoälyä hyväksi käyttäen kustannustehokkaiksi

Tekoälyn kautta energiasäästöjä ja parempaa sisäilmaa.

Trendit

Hakemistopuusta tai hiiren oikealla näppäimellä voi käynnistää trendejä. Samat toiminnot ovat saatavilla tableteilla ja kännykällä. Poikittaisviivaa liikuttamalla voit tarkastella yksittäistä tapahtumaa tarkemmin (kts. sininen väri kuvassa).

Trenditiedoista saat ajankohtaista tietoa kiinteistösi tilasta, joka auttaa hallitsemaan kiinteistöäsi. Tai voit antaa kiinteistöautomaation tai tekoälyn ohjata kiinteistösi asetuksia haluamallasi tavalla.

Jätä kiinteistöautomaatio ammattilaisten haltuun. Adconsys hoitaa kaikki kiinteistöautomaatioon liittyvät asiat puolestasi.

Tredeistä täsmätietoa kiinteistöstä.