|

Turvallisuus ja laiteriippumaton palvelu

Kotkan Asunnot Oy:llä oli aiemmin käytössä kaksi erillistä kiinteistöautomaation valvomoa ja niiden tietoturva riskikartoituksessa huomattiin puutteita. Valvomoille oli kertynyt jo ikää ja samanlaista ratkaisua ei nähty enää kustannustehokkaana. Muun muassa näistä syistä lähdimme selvittämään yhden pilvivalvomon mahdollisuutta.

Olimme jo aiemmin tehneet hyvää yhteistyötä Adairia tarjoavan toimijan kanssa. Adairiin valintaan vaikuttivat turvalliset yhteylaidet, helppo käytettävyys ajasta ja paikasta riippumatta, sekä säästö ylläpitokustannuksissa. Olemme olleet valintaamme hyvin tyytyväisiä toteaa Kotkan asuntojen LVI-asiantuntija Marko Sandelin.

Kohteistamme 60 kiinteistöä on kytketty Adairiin. Aiemmassa ratkaisussa valvomoa pääsi käyttämään vain yksi henkilö, mutta Adair mahdollistaa käytön, myös kiinteistöjemme huoltoliikkeille. On suuri etu, että palvelussa voi olla useita yhtäaikaisia käyttäjiä.

Adairin avulla saamme jaettua huoltoliikkeiden kanssa paremmin tietoa ja päivystysvastuuta, tämä on myös mahdollistanut huollon vasteaikojen seurannan. Päivystäjä voi seurata kiinteistöjä, vaikka kotoa käsin ja päättää saamansa tiedon perusteella, onko tarvetta lähteä paikan päälle vai voiko asian hoitaa etäyhteydellä. Olemme nykyjään paremmin tilanteen tasalla ja tietoisia kiinteistöjemme kunnosta.

”Adairiin valintaan vaikuttivat turvalliset yhteydet, helppo käytettävyys ajasta ja paikasta riippumatta sekä säästö ylläpitokustannuksissa. Adairin avulla pysymme koko ajan tilanteen tasalla kiinteistöjemme kunnosta.”

Adairin rajapinnat eri järjestelmiin mahdollistavat lisäpalveluja, kuten energiaraportit ja lämmitysjärjestelmien seurannan. Jatkossa ne voidaan yhdistää yhteen palveluun, jolloin eri palvelut olisi helpommin seurattavissa.

Energiankulutuksen seuranta on meille tärkeää. Emoyhtiömme Kotkan kaupungin kautta olemme mukana energiatehokkuussopimuksessa. Mitä enemmän saamme tietoa kiinteistön toiminnasta, sitä paremmin pystymme saavuttamaan tavoitteitamme.

· Käyttö on ajasta ja paikasta riippumatonta

· Palvelussa voi olla useita käyttäjiä yhtä aikaa

· Tiedonjako kiinteistöhuoltajien kanssa on helppoa

Marko Sandelin

LVI-asiantuntija

Kotkan Asunnot Oy

Samankaltaiset artikkelit