Yhteen hiileen

Ehkä tiedät, että rakennettu ympäristö käyttää kansakunnan käyttämästä energiasta yli kolmanneksen ja vastaa noin kolmanneksesta Suomen kulutuksen ilmastopäästöistä? Miksei taloteknisten järjestelmien yhteensopivuudesta puhuta, vaikka se on tärkeässä osassa ilmastotavoitteissa?

Adair on mukana Rakennusten energiaseminaarissa 9. marraskuuta Pikku-Finlandiassa, jossa se osallistuu vuoden energiaratkaisu -kilpailuun yhdessä Adconsys asiakkaiden kanssa kehittämällä energianhallintaohjelmalla (EHO).

Linkin asiakastarinassa kerrotaan Ekamin koulukampusten toimitila- ja hankintapäällikkö Harri Laineesta, joka kutsui yhteen omat kiinteistönhoitajat, sekä Adconsysin ja Nuukan asiantuntijat.

Viime vuonna Ekamin kiinteistölle myönnettiin ISO 14001 ympäristösertifikaatti ja kiinteistöjen vuosittaiset energiasäästöt ovat kuusinumeroisia, jos arvoja luetaan vain euroissa.

Energian-hallinta-ohjelma (EHO):

  1. YHDISTÄ – Yhdistetään kiinteistöautomaatio monimerkkivalvomoon, jolloin toimivia järjestelmiä ei tarvitse uusia. Tehdään valvomoon asiakaslähtöisiä koontisivuja.
  2. RAPORTOI – Varmistetaan että käytössä on sähkön, lämmityksen, veden ja sisäilmaston laadun historiatiedot saatavilla.
  3. SUUNNITELMALLISUUS – Kokoonnutaan asiantuntijaryhmän kanssa systemaattisesti kehittämään energian- ja sisäilmaston hallintaa.

Myös ympäristöministeriö kannattaa yhteen hiileen puhaltamista, sillä se vaatii, että viimeistään 31.12.2024 mennessä:
Automaatio- ja ohjausjärjestelmän on kyettävä mahdollistamaan viestintä toisiinsa yhteydessä olevien rakennuksen teknisten järjestelmien ja muiden rakennuksen sisäisten laitteiden kanssa, sekä yhteensopivuus rakennuksen teknisten järjestelmien välillä erilaisesta valmistajakohteisesta teknologiasta, laitteista ja valmistajista riippumatta.”
(ympäristöministeriö 718/2020)

Timo Kivinen,
Adairin tuotepäällikkö

Samankaltaiset artikkelit