Tekoälyn kautta säästöjä ja laadukkaampaa sisäilmaa

Kiinteistöjen sähkön ja kaukolämmön hintojen nousu sekä lisääntyneet etätyömahdollisuudet ovat haastaneet kiinteistöjen operaattoreita tänä vuonna aivan uudella tavalla. Tekoälyn ennakointi auttaa tässä kiinteistöjen omistajia.

Kun etätyön suosio on kasvanut viime vuosina ja kiinteistöjen käyttöasteet ovat pienentyneet, niin voidaan laskea että noin kymmenen prosenttia on nyt tarpeetonta energian käyttöä. Lukuina se tarkoittaisi esimerkiksi 10 000 neliön toimistossa 15 000 euroa on käyttötilanteisiin ylimitoitettua ja siten turhaa energian kulutusta.

Miten kiinteistön voi optimoida vastamaan sen todellisia tarpeita?

Kiinteistöautomaatio on suunniteltu vastaamaan jatkuvaa käyttöä ja oletettuja maksimi henkilömääriä. Siksi ilmastointikoneet tuottavat paljon ylimääräistä eli turhaa ilmamäärää huoneisiin, joka ei vastaa niiden todellisia käyttäjämääriä. Ilmastointikoneet kuluttavat paljon sähköä sekä niiden kautta virtaava ilma pitää myös lämmittää.

Ennakoivan tekoälyn kautta voidaan sisäilmaston laatutavoitteet asettaa halutulle tasolle ja säilyttää ne siinä. Jos olosuhdemuutoksiin reagoidaan myöhässä, se tuo ylimääräisiä energiakustannuksia ja myös ikäviä käyttökokemuksia, kun huoneen lämpötila, kosteus, sisä- ja ulkoilman paine-erot ja hiilidioksiidi -arvot sahaavat edestakaisin.

Tekoälyn kautta sisäilmasto-olosuhteet saadaan pysymään tasalaatuisena.

Miten tekoäly pystyy tähän?

Tekoälylle opetetaan ensin kiinteistöstä saadun mittausdatan avulla erilaisia kiinteistön malleja, jonka jälkeen se osaa optimoida Adairin monimerkkivalvomon kautta esimerkiksi IV-koneiden ja verkostojen asetusarvoja minuutin välein. Eli kun olosuhteet muuttuvat, niin myös Adairin asetusarvot muuttuvat. Tekoäly hyödyntää nopeasti valtavia omia ja ulkopuolisia tietovarastoja sekä lähteitä. Tekoäly vertaa ja laskee väsymättä miljoonia sekvenssejä etsien aina parhaita toimintamalleja nykyiseen tilanteeseen.

Miten tekoäly eroaa rakennusautomaatiosta?

Rakennusautomaatio on reaaliaikajärjestelmä. Tekoäly osaa ennustaa mitä tulee tapahtumaan ja tekee ohjaukset ennakoiden. Tämä mahdollistaa, että sisäilmaston olosuhteet pysyvät mahdollisimman tasaisina.

Adairin monimerkkivalvomo ohjaa prosesseja ja tekoäly toimii siinä ylimääräisenä asiantuntijana, joka päivittää asetusarvoja kerran minuutissa saamien anturitietojen, sääennusteiden ja laskelmien kautta.

Yläkuvassa näkyy sisäilmasto-olosuhteiden epätasaisuus ja alla tekoälyn kautta tasaisuus.

Kuinka paljon tekoälyllä voi säästää?

Tekoälyn avulla säästöt ovat sähkön osalta 20–50 prosenttia ja lämmön osalta 10–30 prosenttia. Peruslämmityksen osalta säästöt ovat luokkaa 10–20 prosenttia.

Asiantuntijatyönä tehty optimointi ei pääse näihin tuloksiin. Lisäksi on huomioitava vaikka asiantuntijatyönä optimointi toteutettaisiin, niin sitä pitäisi päivittää useasti. Tekoäly tekee kerran minuutissa 150 laskentasekvenssiä (kuukaudessa 44 000 tarkistusta ja 6,6 miljoonaa laskentasekvenssiä).

Tekoäly etsii vikoja väsymättä

Perustalkkari ei enää osaa optimoida kiinteistöautomaatiota, sillä niihin vaaditaan omia asiantuntijoita. Osaamista tarvitaankin, sillä uudetkaan kiinteistöt eivät ole aina toimivia.

Rakennusautomaatio on aina rakennusvaiheen viimeisimpiä urakoita ja siksi säätöjen optimointiin jää aikaa niukasti. Siksi myös uusissa kiinteistöissä löytyy piilossa olevia kiinteistöautomaation ongelmia.

Tekoälyn diagnostiikka auttaa huoltoa löytämään näitä ongelmien juurisyitä, jotka ovat saattaneet olla kiinteistöjen ”ominaisuuksia” sen alusta lähtien. Tekoäly toimii siis yhtenä huollon ylimääräisenä asiantuntijana, joka on aina yhtä innostunut oppimaan, optimoimaan ja etsimään, miten voisi säästää kiinteistöistä energiaa, parantaa sisäilmaa tai löytää parannettavia ongelmakohtia.

Tekoäly tekee koko ajan väsymättä miljoonia laskelmia etsien aina parhaita kiinteistön asetusarvoja.

Tekoäly tarjoaa optimointimahdollisuudet ja automaattiset työohjeet huollolle. Manuaalinen valvonta ja toiminnan varmistaminen valvomo-ohjelmistolla jää lähes tarpeettomaksi ja ylläpitohenkilökunta voi keskittyä ennakoimaan ylläpitotehtäviä ja pitämään talotekniikan suorituskyky korkealla tasolla

Adairin ja Nuuka Solutions yhteistyö

Nuuka Solutions kehittämä Nuuka AI-Air tekoäly on integroitu Adair palveluun. Yhteistyösopimuksen kautta voimme tarjota yhdestä käyttöliittymästä yhä laadukkaampia palveluita kaikkiin laitemerkkeihin.

Kehitämme jatkuvasti Adair monimerkkivalvomoa, jotta yhteydet toimivat aina kiinteistöjen ja laitteiden välillä erilaisesta valmistajakohteisesta teknologiasta, laitteista ja valmistajista riippumatta.

Timo Kivinen,
Adairin tuotepäällikkö

Samankaltaiset artikkelit