Fidelix on yhteensopiva Adair monimerkkivalvomon kanssa

Fidelix on kotimainen kiinteistöautomaation järjestelmätoimittaja, josta meiltä usein kysytään, onko se yhteensopiva Adair monimerkkivalvomon kanssa? Pienellä lisätyöllä Fidelix voidaan yhdistää Adairiin. Sen yhteensovittajana toimii BACnet standardi ja Adairin lisäominaisuudet.

BACnet standardi on kiinteistöautomaation tarpeisiin kehitetty tietoliikenneprotokolla. Se ei ole riippuvainen laite- tai ohjelmistoalustasta, siksi sen yhteensopivuus on hyvä eri laitevalmistajien ja valvomotoimittajien kanssa. BACnetin ohjelmistoversiot ovat yhteensopiva myös taaksepäin, joten järjestelmää ei tarvitse päivittää uusimpaan, kun siihen lisätään uusia laitteita tai valvomoja.

BACnetin standardi ei kuitenkaan tarjoa valmista ”avaimet käteen” -yhteensopivuutta, mutta antaa avaimet sen tekemiseen. BACnet Testing Laboratories (BTL) testaa ja hyväksyy uudet toimijat ja laitteet BACnet yhteensopiviksi. Vuonna 2022 BTL:n asiakkaana oli 215 laitevalmistajaa.

Myös Fidelix voidaan liittää Adairiin monimerkkivalvomoon

Adair on yhteensopiva BACnet standardin kautta Suomessa eniten käytössä oleviin kiinteistöautomaation laitetoimittajiin kuten esimerkiksi: Schneider, Honeywell, CentraLine, Siemens, Fidelix, Trend, Delta, Swegon ja Deos.

Ongelmana useammalla laitemerkillä on ohjelmointitapa, joka ei suoraan tue sen käyttöä BACnetin kautta. Esimerkiksi ohjelmalliset asetusarvot sekä fyysiset pisteet pitää erikseen BACnet ohjelmoinnin kautta sovittaa BACnet rajapintaan.

Fidelixin ohjelmistoversion tarkistamisen jälkeen, se voidaan liittää BACnettiin, mutta riippuen ohjelmointitavasta, pahimmillaan yli puolet säätimen pisteistä ei tule suoraan BACnettiin. Raja-arvot ja asetusarvot tehdään monesti esim. fyysisen mittauspisteen sisäisiksi muuttujiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että näistä jokainen arvo pitää luoda omaksi uudeksi ohjelmalliseksi pisteekseen.

Fidelixin BACnet rajapinta kuntoon BACnet ohjelmoinnilla

Esimerkiksi viiden pisteen kompensointikäyrä vaatii entisen yhden pisteen sijaan kaksitoista pistettä. Ohjelmointimäärä kasvaa ja tämä lisää kustannuksia, mikä on huomioitava varsinkin isoissa kokonaisuuksissa. Mikäli valvomon lisäksi halutaan säilyttää myös säätimen vanha toiminnallisuus paikallisen Fidelixin näytön kautta. Tämä tarkoittaa joko grafiikalla näkyvien raja-arvojen yms. uudelleen kiinnityksen tai vastaavasti koodissa kahdensuuntaisen toiminnan uusien pisteiden ja vanhojen muuttujien välillä. Nämä kaikki lisäävät kustannuksia ja ohjelmointityötä.

Hälytysten kuittaus täytyy tehdä Fidelixin omasta hälytyslistasta eikä BACnetin kautta. Myös aikaohjelmien kanssa täytyy olla huolellinen, koska Fidelix ei tue erikoispäiviä tai kalenteriohjelmia BACnetin kautta.

Fidelix käyttää omassa valvomossaan muita väyläratkaisuja ja suljettua rajapintaa, jossa sillä on käytössään näitä edellä mainittuja toiminnallisuuksia. Adairissa nämä Fidelixin BACnetistä puuttuvat toiminnallisuudet ovat huomioitu Adarin omien toiminnallisuuksien kautta.

Fidelix saadaan toimimaan Adair monimerkkivalvomoon BACnetin
lisäohjelmoinnin ja Adairin omien toiminnallisuuksien kautta.

Fidelix on yhteensopiva Adairiin.

Kun olet hankkimassa kiinteistöautomaation laitetoimittajaa, niin vaadi ainakin seuraavia asioita:

  • Vaadi standardoitua ja avoimen rajapinnan BACnet verkkoa ja sen yhteensopivuutta
    kiinteistöautomaation kanssa. Mikäli et ole varma yhteensopivuudesta, niin kysy neuvoa esimerkiksi valvomotoimittajilta, jotka tarjoavat ja opastavat avoimen rajapinnan eduista. Adairin infopiste auttaa maksuttomasti tässä: puhelin. 07-5325 8145 paikallispuhelumaksu (avoinna arkipäivisin klo 8.00–16.00) ja sposti: info@adair.fi
  • Vaadi että että BACnet verkko on ohjelmoitu BACnetin yhteensopivalla tavalla, jotta siihen liitettävät laitteet ja valvomo voi ilman suurempaa lisäohjelmointia siihen liittyä. Lisäohjelmoinnin osuus voi olla yllättävä suuri ja sen tuoma lisäkustannus tilaajalle.
  • Vaadi että BACnetiin liitettävillä laitteilla on BACnetin BTL hyväksyntä , jotka ovat listattu järjestön sivuilla.
  • Kun kiinteistöautomaatiota liitetään valvomoon, niin kannattaa jo varhaisessa vaiheessa olla yhteydessä valvomotoimittajaan. Eri järjestelmäntoimittajilla on erilaiset toimintatavat ja nimeämiskäytänteet ja rakenteet saattavat olla hyvinkin erilaisia (pisteiden nimeäminen, asetus-, ohjaus-, indikointi-, hälytys-, kalenteri-, mittaus- ja raja-arvopisteiden määrittely).
  • Myös alakeskusohjelmoinnit kannattaa pyytää, että niiden toimivuus testataan toimiviksi ennen työn luovuttamista.

Adair kannattaa avointa rajapintaa, jota myös BACnet standardi tarjoaa. Olisi vaikea kuvitella, että eri valmistajat eivät haluaisi tuoda mahdollisuutta yhdistää eri kiinteistöjen valvomoja yhteen monimerkkivalvomoiden kautta.

Kiinteistöjen sisäilmasto ja energian seuranta vaativat järjestelmiltä yhteensopivuutta ja niiden tehokkaampaa seurantaa, mikä ei olisi mahdollista ilman avoimia rajapintoja.

Timo Kivinen,
Adairin tuotepäällikkö

Samankaltaiset artikkelit