Talotekniikkaan investoimalla kohti hiilineutraalitavoitteita

Suomen kiinteistöjen korjausvelka kasvaa. Erityisesti kun inflaatio on kasvussa ja isot hiilineutraalitavoitteet ovat edessä, nyt kannattaa investointeja kohdistaa kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen.

Kiinteistöjen käyttötarpeiden muutoksissa kiinteistön alkuperäinen talotekniikkasuunni-
telma ei välttämättä vastaa nykytilannetta. Myös talotekniikka on kehittynyt paljon viime
vuosien aikana, eikä vanha talotekniikka ole enää nykyisten energiatehokkuusvaatimusten mukaisia.

Suunnitelmallisuus on valttia talotekniikan uusimisessa. Hankkimalla Adair monimerkkivalvomon saat palvelukseesi myös Adconsysin laajan kokemuksen kiinteistöautomaatiosta.

Tässä ohjeita miten Adconsys on useiden asiakkaiden kanssa päässyt hyviin tuloksiin.

1) Yhdistä
Yhdistetään kiinteistöautomaatio monimerkkivalvomoon, jolloin toimivia järjestelmiä ei tarvitse uusia.

2) Raportoi
Varmistetaan että käytössä on sähkön-, lämmityksen-, veden- ja ilmastoinnin sisäilman laadun historiatiedot saatavilla.

3) Suunnittele
Kokoonnutaan asiantuntijaryhmän kanssa systemaattisesti kehittämään energian- ja sisäilman laadun hallintaa.

Kun käytössäsi on eri laitemerkkien kanssa yhteensopiva pilvivalvomo, ei kaikkia tarvitse uusia kerralla. Voit päivittää vain niitä asioita, jotka oikeasti tehostavat energiatehokkuutta ja parantavat sisäilman laatua. Adconsys on vastuullinen talotekniikan toimija ja neuvoo sinua kiinteistön elinkaaren suunnittelussa.

Se onnistuu parhaiten kun käytössäsi on Adair monimerkkivalvomo, joka yhdistää kiinteistöautomaation keskustelemaan keskenään. Vuosittain kannattaa seurata mitkä uudistukset ovat tuoneet toivottuja tuloksia ja ottaa oppia niistä. Kiinteistön tarpeet muuttuvat ja se on usein vaikeasti tulkittava kokonaisuus. Siksi kannattaa kutsua vuosittain asiantuntijaryhmä, joka osaa tulkita historiatietoja ja auttaa päätöksissä, miten kiinteistön energianhallinnan ja sisäilman laadun kehitystä kannattaa viedä eteenpäin.

Timo Kivinen, Adairin tuotepäällikkö

Samankaltaiset artikkelit