Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto on kaikkein tehokkain tapa parantaa samanaikaisesti sekä energiatehokkuutta että sisäilman laatua.

Talotekniikka lehden pääkirjoitus:

Tarpeenmukainen ilmanvaihto on tehokkain tapa parantaa samanaikaisesti sekä energiatehokkuutta että sisäilman laatua. Näin kertoi emeritusprofessori Olli Seppänen helmikuisessa Terveet tilat -foorumissa. Ympäristöministeriön asetuksen mukaan ilmavirtoja onkin voitava ohjata kuormituksen tai ilman laadun mukaan käyttötilannetta vastaavasti – mikä tosin Seppäsen mukaan on tavoite, joka läheskään joka paikassa ei toteudu. ”Mutta sitä kohden on nyt syytä mennä ja pyrkiä”, hän sanoi puheenvuorossaan.

Talotekniikka 2/2023 pääkirjoitus Piritta Porthan 27.03.2023

Ilmastosopimukset ja Euroopan laajuiset kiinteistöautomaatiota koskevat lakiehdotukset pyrkivät vähentämään kiinteistöjen CO2 päästöjä ja säätämään ilmanvaihtoa sekä muuttaa kiinteistön tekniikkaa joustavaksi kysynnän ja energian saatavuuden mukaisesti. Monimutkaistunut talotekniikka haastaa kiinteistöjen ylläpidon, joka tarvitsee tehokkaampia työkaluja järjestelmien ylläpitoon.

Tekoälystä uusi käyttäjä talotekniikalle

Tekoälyratkaisuja voidaan hyödyntää talotekniikan toimintojen optimoinnissa ja saavuttaa tarpeenmukaiset sisäilmasto-olosuhteet ja optimaalisella energiankulutuksella.

Kiinteistöjen käyttöasteet vaihtelevat ja siten myös tarpeenmukaisen ilmanvaihdon määrä vaihtelee kiinteistön käyttöasteen mukaisesti. Rakennusautomaatiojärjestelmissä on vaihtelevia ratkaisuja ilmamäärien säätöön, mutta reaaliaika-järjestelmänä se ei pysty ennakoimaan tulevia tilanteita. Tämän johdosta tiloissa vaihdetaan tarpeettoman paljon ilmaa, joka johtaa tarpeettomaan energiankulutukseen.

Adairiin integroidun Nuukan tekoälyratkaisun avulla pystytään ennakoimaan raitisilman tarvetta ja optimoida ilmamäärät tasalaatuisiksi, jotta tavoitellut sisäilmasto-olosuhteet toteutuvat (CO2, T, Rh). Samalla saadaan optimoitua paine-ero ilmanvaihdon palvelualueen ja ulkoilman välillä, jolla vähennetään sisäilman terveysriskejä.

Usein kiinteistöissä ohjataan ilmaa täydellä tehoilla käyttämättömiin tiloihin. Eniten kuluu sähköä ilmanvaihtokoneiden ylläpitoon, sekä energiaa, joka on lämmitetty tai jäähdytetty ilmanvaihtoa varten. Adairin tekoälykohteissa ilmanvaihtoa ohjataan seuraavasti. Automaation laskettu asetusarvo on 105 Pa ja Nuukan tekoälyn ilmoittama tarpeenmukainen arvo on 58 Pa sekä 59 Pa on mitattu arvo.

Tehokkaan kiinteistöautomaation kautta saadaan sisäilmaolosuhteet ja energianhallintaa parannettua. Kun halutaan vieläkin tehokkaampaa optimointia, niin kannattaa miettiä tekoälyn käyttöönottoa, jolloin saat ennakoitua ja kiinteistön dataan perustuvaa ohjausta.

Adairin tuotepäällikkö Timo Kivinen

Samankaltaiset artikkelit