Ilmanvaihtokoneiden katsastukset nyt myös Suomessa

SisäNyt-hankkeen kyselyssä kävi ilmi, että suomalaisissa kunnissa jopa 70 prosenttia vastaajista piti ilmanvaihdon ongelmia melko tai erittäin yleisenä syynä sisäilma-ongelmille. Ruotsissa näin vastasi 10 prosenttia.

Ruotsissa on tehty ilmanvaihdon määräaikaiskatsastuksia jo vuodesta 1991 ja ne perustuvat siellä rakennuslakiin. Myös Suomessa laadittiin uusi ilmanvaihdon katsastusopas elokuussa 2022 osana ympäristöministeriön Terveet Tilat 2028 -hanketta, mutta sen toteuttamiselle ei ole näköpiirissä lakisääteisiä velvotteita. IV-katsastuksessa ilmanvaihto ja ilmanvaihtokoneet tarkastetaan monipuolisesti lähtien ilmanvaihdon asiakirjoista.

  • Katsastus on tarkoitettu toteutettavaksi julkisiin rakennuksiin ja sitä voidaan soveltaa myös asunto osakeyhtiöihin, liiketiloihin ja myös pienempiin rakennuksiin.
  • Havaituista vioista ja puutteista annetaan huomautuksia, korjauskehotuksia tai tarvittaessa lisätutkimustarve.
  • Hyväksytystä katsastuksesta asiakkaalle laaditaan katsastustodistus.
  • IV-järjestelmän kuntoa arvioidaan valmiiksi määriteltyjen kohtien osalta.
  • Havainnoista otetaan valokuvat katsastus-raportin liitteeksi, joka havainnollistaa asiakkaalle mistä ongelmasta on kyse.
  • Katsastaja kirjaa järjestelmäkohtaiseen katsastuspöytäkirjaan havaitsemansa asiat, joka toimitetaan asiakkaalle.
  • Katsastusprosessi koostuu etukäteen selvitettävistä ja sovittavista asioista, kohdekierroksesta ja raportoinnista.

Mikäli olet kiinnostunut tietää lisää Suomessa tehtävistä ilmanvaihtokoneiden katsastuksista, niin ota yhteyttä puhelimitse 07 5325 8145 tai sähköpostilla info@adair.fi

Katsastukset suorittaa Järjestelmäasiantuntija Insinööri (YAMK) Autom. Reino Tuhkanen

Samankaltaiset artikkelit