Kierrätystä älykkäillä boteilla

Rakennusalalla keskustellaan vastuullisuudesta ja materiaalien kierrätettävyydestä. Talotekniikka on osa kiinteistöä ja siksi sen vastuullisuudella ja kierrätettävyydellä on merkitystä.

BACnet (Building Automation and Control Network) on maailmanlaajuinen rakennusautomaation tietoliikennestandardi. Se tarjoaa toimittajasta riippumattoman laitteiden yhteensopivuuden.

BACnet takaa yhteensopivuuden

Talotekniikan yhteensopivuus BACnet-verkon kautta antaa talotekniikalle pitkän elinkaaren. Kaksi tärkeää BACnet organisaatiota ovat:

  • BACnet-komitea kehittää ja ylläpitää BACnet-standardia, jotta se vastaa myös tulevaisuudessa kiinteistöautomaation tarpeita.
  • BACnet Testing Laboratories (BTL) valvoo maailmanlaajuisen BACnet-tuotesertifiointiohjelman toimintaa ja se myöntää laitevalmistajien tuotteille BACnet-yhteensopivia tuotesertifikaatteja sekä ylläpitää maailmanlaajuista tietokantaa kaikista BACnet-testatuista ja yhteensopivista tuotteista.

BACnet ei ole fyysisesti rakennettava verkko, vaan se on ohjelmoinnin avulla rakennettu verkko, jossa hyödynnetään olemassa olevia kiinteitä yhteyksiä. Kaikki BTL-leiman saaneet laitteet pystyvät keskustelemaan kiinteistöautomaatioverkossa keskenään ja ne ovat siten yhteensopivia laitemerkistä riippumatta.

Keski-Euroopan ja Suomen mallit

Eri maissa on ajan saatossa syntynyt erilaisia toimintatapoja ja malleja hyödyntää BACnet-standardia. Keski-Euroopassa laitevalmistajille annetaan luottamusta kiinteistöautomaation suunnittelulle ja toteutukselle. Vastineeksi vaaditaan yhteensopivan BACnet verkon rakentamista, se toimii takuuna. Asiakas voi vaihtaa helposti toimittajaa, mikäli ei ole tyytyväinen laitevalmistajan palveluihin. Suomessa kiinteistöautomaatio kilpailutetaan eri tavalla, jossa laitetoimittajalle jää vain suunnittelutoimiston suunnitelmien toteuttaminen. Jostain syystä vaatimuksissa harvoin vaaditaan BACnet verkon rakentamista, eikä asiakas osaa sitä aina vaatia tilausta tehdessä, sillä sen toteuttaminen nähdään ylimääräisenä kuluna hintakilpailussa.

Ongelma tulee ilmi, kun kiinteistöautomaatiota halutaan päivittää tai ei olla muuten tyytyväisiä laitetoimittajan palveluihin. BACnet verkko voidaan rakentaa myös jälkeenpäin, mutta sen ohjelmointi on laitetoimittajakohtaista, eli silloin tulee esiin myös eturistiriita. Halutaanko melko hintava verkko rakentaa, jotta kilpailu avataan yleiselle kilpailulle?

Älykkäillä boteilla saadaan järjestelmät keskustelemaan keskenään


Adconsys on kehittänyt älykkäitä botteja, jotka voivat luoda kohtuullisilla kustannuksilla laitetoimittajien BACnet verkkoja, joiden kautta eri laitevalmistajien kiinteistöautomaatiot voivat keskustella keskenään. Aivan kaikkea ei voi yhdistää, esimerkiksi vanhoja laitteita joissa ei ole vielä BACnet tukea, mutta useimmiten asiakkaat yllättyvät siitä, miten helposti ja miten paljon eri laitevalmistajien järjestelmistä saadaan kytkettyä yhteen valvomoon. Kaikkea ei tarvitse aina uusia, vaan keskitetään kalliit investoinnit sinne, missä niistä on eniten hyötyä.

Adair monimerkkipilvivalvomosta voidaan ohjata eri laitevalmistajien kiinteistöautomaatiota. Yhdestä valvomosta ja yhdestä käyttöliittymästä kokonaisuuksien ymmärtäminen ja hallinta on tehokasta ja helppoa. Teknologian kehitys kannattaa hyödyntää kun rakennetaan tulevaisuuden ratkaisuja. Adconsys on jo kolmenkymmen vuoden ajan toiminut asiakkaiden parhaaksi ja sillä on kokemusta kiinteistöautomaation vaatimuksista ja niiden yhteensovittamisesta.

Adairin tuotepäällikkö Timo Kivinen

Samankaltaiset artikkelit