Adair palvelee missä tahansa.

Adair palvelee tehokkaasti erilaisissa kiinteistöissä juuri niihin räätälöitynä.  Tiloissa on hyvä olla, kun sisäilman laatua voidaan seurata ilman katkoksia ja mahdollisiin ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa. Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin Adairista – aina käyttöönotosta kiinteistönhallinan jokapäiväiseen arkeen asti! 

SOK Kiinteistöässä

SOK Kiinteistöässä on maanlaajuinen toimija, joka tuottaa kiinteistöpalveluita Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan kiinteistöihin. Toiminta-alueeseen kuuluu mm. hotelleja, suuria marketteja sekä pienempiä lähikauppoja.

Adairin valvomo-ominaisuus on saatu joustavasti räätälöityä kohteen ominaisuuksien ja  tarpeiden mukaiseksi. Valvomosta tekee helppokäyttöiseksi sen loogisuus, sillä tarvittava data löytyy järjestelmästä vaivattomasti.

Rakennusautomaatiojärjestelmien liittäminen Adairin valvomoon on sujunut erittäin hyvin. Sovituista aikatauluista on pidetty kiinni ja kohteiden valmistumisesta on tiedotettu kattavasti kaikille asianosaisille. Asennuksen jälkeiset toimintakokeet suoritettiin perusteellisesti oikeissa olosuhteissa ja yhteistyö oli sujuvaa. Myös ääritapauksien varalta olemassa olevat prosessit testattiin läpi, jotta niiden toiminnasta saatiin varmuus. Huoltomme on saanut Adairin järjestelmään käyttöopastukset sovitusti ja lisäkoulutusta on järjestetty tarvittaessa.

Adairin käyttöönoton myötä olemme saaneet karsittua pois kiinteistöjen muita etäyhteystapoja, joten etäyhteydet kohteisiin ovat yksinkertaistuneet.

Adairiin saatiin myös liitettyä toinen valvomojärjestelmä, jolloin kohteen rakennusautomatiikka saatiin yhden valvomon alle. Tämä teki kohteen hallinnan helpommaksi.

Kiinteistöhuoltomme pääsee kätevästi kannettavilta tietokoneilta sekä mobiililaitteilta kiinni kohteiden rakennusautomatiikkaan. Se antaa tarvittavaa dataa etukäteen, kun tilanne vaatii toimenpiteitä kiinteistössä. Järjestelmää hyödynnetään myös huollon päivystyskäytössä, jolloin päivystäjä pääsee tarkastamaan kohteen olosuhteet kotoa käsin hälytyksen tullessa. Tämä vähentää turhia käyntejä, sillä päivystäjä voi arvioida käyntitarpeen ja sen akuuttiuuden annetun tiedon pohjalta.

Omat käyttökokemukseni Adairin valvomosta ovat olleet hyvät. Energiankulutusta on saatu pienennettyä olosuhteista tinkimättä. Myös etäyhteyksien tietoturva on palveluntuottajan hoidossa ja se pidetään kunnossa. Voin kaiken kaikkiaan suositella Adairin valvomoa.

Adairin valvomo-ominaisuus on saatu joustavasti räätälöityä kohteen ominaisuuksien ja tarpeiden mukaiseksi. Valvomosta tekee helppokäyttöiseksi sen loogisuus, sillä tarvittava data löytyy järjestelmästä vaivattomasti.​

Jarmo Mäkinen
Energia-asiantuntija, SOK Kiinteistöässä

Kiinteistöhuolto Lyijynen

Kiinteistöhuolto Lyijynen on Lappeenrannassa toimiva kiinteistöhuoltofirma. Yrityksellä on huoltopiirissään yli 300 kiinteistöä, ja asiakkaina on myös suuria kiinteistökokonaisuuksia.

Adairin datan esitys on selkeää ja grafiikka on helposti luettavaa. Kaiken tarpeellisen ja tärkeän tiedon näkee hetkessä. Adair on myös tiivistänyt kiinteistön tarkistusten aikaväliä. Kun yhteyden saa mistä tahansa, voimme tarkkailla kiinteistön olosuhteita useammin ja paikasta riippumatta. Aiemmin seuranta kiinteistön toimintoihin on ollut harvempaa, sillä kattava tarkistus pystyttiin tehdä kerran tai pari kertaa kuukaudessa. Adairin käyttöönoton myötä tarkistus voidaan tehdä helposti päivittäin.

Työmme on liikkuvaa, eikä olosuhteiden tarkistamisen vuoksi kiinteistölle tarvitse ajaa pitkien matkojen päästä. Tämä helpottaa ja sujuvoittaa tehokasta työskentelyä.

Adairilla kiinteistöjen olosuhteita voidaan tarkkailla helpommin ja kattavammin. Tämä mahdollistaa sen, että vikojen havaitseminen ja niihin reagointi on nopeampaa.

Mahdolliset korjaustyötkin saadaan aloitettua ajoissa. Esimerkiksi ilmanvaihdossa ja lämmityksessä voi esiintyä vikoja yllättävänkin usein, mutta ne saadaan korjattua ennen suurien ongelmien syntymistä.

Lisättäessä valvontapisteitä kiinteistöautomaatioon paikan päällä ne päivittyvät nopeasti Adairin valvomoon. Myös Adairin käyttöönotto sujui ilman vaikeuksia. Saimme heti alkuvaiheessa käyttökoulutuksen, joka antoi riittävästi tietoa järjestelmän käytön aloittamiseen.

Suurin etu Adairissa on sen käytön riippumattomuus paikasta. Myös tietoturva on tärkeää, ja se on Adairissa kunnossa. Voin suositella Adairia, kaikkien sen etujen vuoksi.

Adairin datan esitys on selkeää ja grafiikka on helposti luettavaa. Kaiken tarpeellisen ja tärkeän tiedon näkee hetkessä. Adairin käyttöönoton myötä kiinteistöjen olosuhteiden tarkistuksia voidaan tehdä helposti päivittäin.

Ilkka Ellonen
Automaatiotyöt ja energianhallinta, Kiinteistöhuolto Lyijynen

Kymen Seudun Osuuskauppa

Kymen Seudun Osuuskauppa, KSO, on Kymenlaakson alueella vaikuttava alueosuuskauppa. KSO:n kiinteistöt ovat seudun hotelleja sekä kauppakiinteistöjä suurista marketeista pienempiin lähikauppoihin.

Adairin taustalla vaikuttava toimija on meille entuudestaan tuttu ja olemme olleet hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön jo ennen Adairin käyttöönottoa. Toimija esitteli meille pilvivalvomon, jolloin kiinnostus palveluun ja sen tarjoamiin etuihin heräsi ja siirtyminen Adairiin tuntui luontevalta.

Adair saatiin asennettua kiinteistöihin helposti, eikä haasteita ilmennyt. Ohjelmisto oli valmiina käyttöönottohetkellä. Jotkin laitteet kiinteistöissämme kaipasivat tosin päivitystä ennen asennusta, mutta saimme tähän apua Adairin väeltä. He antoivat meille vaihtoehtoiset ratkaisut, joilla saimme kaiken ajan tasalle. Adairin asennus ei aiheuttanut häiriöitä myöskään liiketoimintaan – oikeastaan sitä ei huomattu lainkaan, vaan toiminta jatkui asennuksenkin aikana jouhevasti.

Adair helpottaa päivittäistä työskentelyä sekä yhteydenottoa kiinteistöihin ja niiden automatiikkaan. Erityisesti kiinteistöhuollolle Adair on hyvä työväline. Etäyhteys karsii pois pitkiä ajomatkoja esimerkiksi 100 kilometrin päähän kohteeseen, kun olosuhteet voi tarkistaa heti valvomon kautta.

 

Lisäksi etäyhteys on turvallinen ja varma käyttää. Kiinteistöjemme energiaoptimoinnista vastaa kolmas toimija, mutta hekin saavat Adairin kautta turvallisen yhteyden kohteisiin.

Pitkien ajomatkojen karsiutuminen Adairin käyttöönoton jälkeen on suurin etu päivittäisessä työskentelyssä. Valvonnan lisäksi myös pienet ohjelmamuutokset voidaan tehdä etänä Adairin avulla. Työskentely on näiden vuoksi tehokkaampaa ja siitä on saatu myös kustannussäästöjä.

Voin suositella Adairia. Sen taustalla pyörii hyvä porukka, joka pitää prosessissa asiakkaansa ajan tasalla sen kaikissa vaiheissa. Lisäksi heidän toimintansa on kilpaileviin yrityksiin nähden kustannustehokkaampaa.

Etäyhteys karsii pois pitkiä ajomatkoja esimerkiksi 100 kilometrin päähän kohteeseen, kun olosuhteet voi tarkistaa heti valvomon kautta. Lisäksi etäyhteys on turvallinen ja varma käyttää.

Aki Hirvonen
Kiinteistöpäällikkö
Kymen Seudun Osuuskauppa

p. 07 5325 8145  //  info@adair.fi  //  Lasimestarintie 9, 48600 Kotka