Sähköautojen nopea lisääntyminen on tuonut tarpeen latauspisteiden hallintaohjelmistolle

Adairin kautta voidaan hallita myös sähköautojen latauspisteitä. Käyttäjät voi valita vapaan latauspisteen ja käynnistää latauksen järjestelmään ohjelmoidulla RFID-kortilla. Käyttäjän vanhaa RFID-korttia voidaan hyödyntää palvelussa. Adairista nähdään kortinhaltijan laskutustiedot, jotka ohjelma toimittaa sovitulla tavalla laskutettavaksi. Sovelluksessa on toteutettu monia älykkäitä ratkaisuja.