Lattian, maan ja patteriverkon lämmitysten ennakointiin sääennustetietoja

Hitaasti lämpenevien pintojen lämmittämiseen voidaan ennakoida tulevia sääolosuhteita, kuten esimerkiksi lattialämmityksen, piha/katulämmityksen tai patteriverkoston lämmitykseen. Adair hakee automaattisesti sääennusteet ja ennakoi lämmitystarvetta sille asetettujen oletusasetusten mukaisesti, jolloin kohteiden muutokset pysyvät vakaina sääolosuhteista riippumatta.