Energiaraporteilla täsmätietoa

Kiinteistön energian kulutusta voidaan seurata vuosi-, kuukausi-, päivä- ja tuntitasolla visuaalisilla energiaraporteilla. Ulkolämpötilan arvot samalla käyrällä antaa oman lisäarvon raporttiin. Lämmityksen ja sähkön lisäksi myös veden kulutusta voidaan raportoida. Kaikkea dataa jota Adairissa on saatavilla tai joita voidaan tilata esim energialaitokselta ovat Power BI raporteissa tulostettavissa. Raportin kautta päästää porautumaan tuntikohtaisiin tietoihin, sekä erilliset taulukot kertovat arvoista numeerisesti. Kun energian tai sähkön hinta kerrotaan sovellukselle, niin se raportoi kustannukset euroina.