Analytiikka pureutuu syvälle

Adair hyödyntää analytiikassa yhteistyökumppanin tekoälyä, jonka avulla saadaan datasta tietoa kun sen arvoja ja poikkeavuuksia vertaillaan pidemmällä aikavälillä. Sovellus saattaa ilmoittaa esimerkiksi yhtäaikasesta lämmityksestä ja jäähdytyksestä tai vikaantuvia laitteista jotka antavat poikkeavia arvoja yms. Analytiikan avulla optimoit isotkin kokonaisuudet tekoälyä hyväksi käyttäen kustannustehokkaiksi.